Bieb wordt centrum voor DAVA

DAVA krijgt subsidie van € 9.200,- per jaar

Burgemeester en wethouders hebben op 14 juni 2016 besloten om het pand dat eerder als bibliotheek ingebruik was en gebouwd werd als kleuterschool aan de Walter van Amersfoortstraat te bestemmen als een accommodatie voor initiatieven op het gebied van zorg en welzijn in combinatie met startende ondernemers.

Bron: gemeente Leusden

Voor het pand aan de Walter van Amersfoortstraat 52/54 in Achterveld is aan lokale partijen gevraagd invulling te geven aan de herbestemming van het pand. Begin 2018 hebben DAVA, King Arthur en Gezinshuis Klein Agteveld een gezamenlijk businessplan opgesteld.
Het college heeft besloten opdracht te geven tot de verbouwing van het pand Walter van Amersfoortstraat 52/54 tot participatiebroedplaats.
Daarnaast hebben B&W besloten DAVA een subsidie van € 9.200,- per jaar te geven voor de instandhouding van de inloopfunctie. De activiteiten van DAVA en de nieuwe samenwerking in de participatiebroedplaats sluiten goed aan bij het gemeentelijk beleid om inwoners een grotere rol te geven op het gebied van informele zorg en ondersteuning. Bereikt wordt dat kwetsbare inwoners langer thuis kunnen wonen en minder snel een beroep hoeven te doen op duurdere vormen van zorg.