Voorwaarden

Gebruik van het platform (1 oktober 2015).

De termen SAM, platform, achterveld.net, website, dorpstv, DorpsTV Achterveld, DorpsTV. Achterveld.NET zijn equivalenten van elkaar in deze teksten.

Voor het online en realtime bijdragen van artikelen, evenementen, berichten, films, foto’s en andere contributies is het noodzakelijk in te loggen. Dit kan niet anoniem. SAM accepteert uitsluitend bijdragen van echte mensen en/of rechtspersonen. Misbruik leidt direct en onherroepelijk tot een blokkering van het account waarvan volgens SAM het misbruik heeft plaatsgevonden. Het bijbehorende IP-nummer wordt geblokkeerd. Indien SAM dit noodzakelijk acht zal contact worden opgenomen met de desbetreffende persoon en/of het ouderlijk gezag. Eventueel doet SAM aangifte bij de politie.

Reacties op publicaties dienen als vanzelfsprekend te voldoen aan gangbare fatsoensnormen. Scheldpartijen of anderszins kwetsende reacties worden verwijderd en de auteur wordt definitief ge-jorist (afgesloten van gebruik van de platforms).


De verzamelde gegevens van personen en organisaties wordt niet openbaar gemaakt en/of gedeeld met andere organisaties. Wel worden deze gevens bewaard en gebruikt om de gebruikers te informeren op digitale, schriftelijke en/of persoonlijke wijze.

Wat?
Heeft Achterveld.NET een doel?
Waar komt de informatie vandaan?
Hoe kan ik informatie aanbieden bij Achterveld.NET?
Hoeveel informatie plaatst Achterveld.NET van verenigingen en non profit organisaties?
Wordt alles zomaar geplaatst?
Is Achterveld.NET commerciëel?
Wat is de achtergrond van Achterveld.NET en hoe zit het met de rechten?
Wat is Achterveld.NET niet?
Welke diensten levert Achterveld.NET dan wel precies?
Waarvoor is Achterveld.NET verantwoordelijk?
Privacy

Wat? (terug naar boven)

 • Informatie over het dorp
 • Promotie voor het dorp
 • Toeristische informatie
 • Advertenties van ondernemers
 • Links naar sites van Achterveldse ondernemingen
 • Agenda van evenementen
 • Informatie over verenigingen
 • Informatie van verenigingen
 • Achtergronden over evenementen
 • Links naar evenementen in het dorp
 • Prikbord voor Achtervelders
 • Voor partikulieren, verenigingen, stichtingen, profit en non profit organisaties.
 • En verder alles wat ook maar iets met Achterveld te maken heeft.

Heeft Achterveld.NET een doel? (terug naar boven)
Ja! Het promoten en behoud van de activiteiten in Achterveld voor Achtervelders.

Waar komt de informatie vandaan? (terug naar boven)
Veel informatie die op Achterveld.NET staat wordt standaard ingevoerd maar iedereen kan informatie bijdragen. De informatie komt dus van mensen uit het dorp.

Hoe kan ik informatie aanbieden bij Achterveld.NET? (terug naar boven)
Alleen elektronisch (via email, file transfer) kan informatie worden aangeboden. Telefonisch of schriftelijk kan geen informatie worden doorgegeven.

Hoeveel informatie plaatst Achterveld.NET van verenigingen en non profit organisaties? (terug naar boven)
De hoeveelheid informatie die voor verenigingen wordt gepubliceerd is onbeperkt. Interactieve diensten speciaal voor verenigingen worden niet ondersteund (b.v. webcam, elektronisch aanmelden voor leden, enz). Hiervoor kan een vereniging b.v. zelf een internet site maken en deze vervolgens aanmelden zodat via een link op Achterveld.NET de vereniging eenvoudig is te vinden.

Wordt alles zomaar geplaatst? (terug naar boven)
Commerciële activiteiten zijn voor verenigingen en non profit organisaties niet toegestaan.
Alles wat normale fatsoensnormen heeft wordt geplaatst. Achterveld.NET behoudt het recht om informatie te weigeren of te verwijderen zonder opgaaf van reden.

Is Achterveld.NET commerciëel? (terug naar boven)
Ja en nee. Verenigingen en non-profit organisaties kunnen hun informatie gratis publiceren. Directe kosten die hieruit voortvloeien moeten uiteraard wel betaald worden (denk hierbij aan b.v. het maken van foto’s en films).
Voor commerciële instanties en bedrijven is gebruik niet gratis. Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Wat is de achtergrond van Achterveld.NET en hoe zit het met de rechten? (terug naar boven)
De site is opgezet door AccommodateProduction.Com en heden ten dage ook de internetbasis voor DorpsTV Achterveld van Stichting Achterveld Media. De naam is vastgelegd en auteursrechten zijn beschermd. Het is toegestaan de informatie te gebruiken echter alleen voor niet commerciële doelen of, wanneer anders, alleen met schriftelijke toestemming. In alle gevallen met bronvermelding.

Wat is Achterveld.NET niet? (terug naar boven)
Achterveld.NET is geen krant of tijdschrift. M.a.w. er is geen zelfstandige redactie die een verplichting heeft tot nieuws verslaan.
Achterveld.NET is ook geen provider.
Ook is Achterveld.NET geen web host.

Welke diensten levert Achterveld.NET dan wel precies? (Informatie over adverteren) (terug naar boven)
Achterveld.NET plaats informatie vanuit Achterveld op internet onder deze domeinnaam.
Ook wordt een agenda bijgehouden van de bekende evenementen.
Ook kunnen verenigingen en non profit organisaties alles laten plaatsen wat men zelf belangrijk vindt op pagina’s van Achterveld.NET. Achterveld.NET ziet er op toe informatie door de redactie(leden) geplaatst, niet gedateerd raakt (Achterveld.NET behoudt zich het recht voor om informatie te verwijderen).
In bijzondere gevallen kan een financiële bijdrage worden gevraagd om specifieke diensten te kunnen leveren (bijvoorbeeld buiten de fair users policy).
Bedrijven kunnen adverteren op Achterveld.NET. Informatie over adverteren op Achterveld.NET Achterveld.NET kost wel geld maar is geen commerci‘le onderneming. Daarom zijn de advertentie-tarieven voor Achterveld.NET zeer bescheiden. De advertentie-opbrengsten worden gebruikt voor het onderhouden van Achterveld.NET en het beschikbaar stellen van Achterveld.NET aan de gemeenschap van Achterveld. De firma AccommodateProduction.Com bv (APC bv) verzorgt de site van Achterveld.NET en draagt ook de exploitatiekosten. Daarom zorgt APC bv in de meeste gevallen ook voor de afhandeling van advertenties en facturering.

Waarvoor is Achterveld.NET verantwoordelijk? (terug naar boven)
Achterveld.NET is verantwoordelijk voor de correctheid van informatie die Achterveld.NET zelf verzamelt en publiceert. Gevolgen van het gebruik van deze informtie vallen buiten de aansprakelijkheid van Achterveld.NET. Enige verantwoordelijkheid voor informatie die door derden is/wordt aangeleverd, of de gevolgen van het gebruik van deze informatie, wordt uitgesloten.
Uiteraard is Achterveld.NET niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site(s) waarnaar wordt verwezen.

Privacy (terug naar boven)
Bij het bezoeken van Achterveld.NET kunnen zogenaamde cookies geplaatst worden. Achterveld.NET verwerkt hierin echter nimmer persoonlijke gegevens van haar bezoekers. Cookies worden uitsluitend gebruikt ter beveiliging en/of ter verbetering van de internetsite.
Publicaties over personen en/of organisties worden door Achterveld.NET met zorgvuldigheid verzorgd. Mocht iemand op enigerlei wijze bezwaar hebben tegen publicatie van (persoonlijke) gegevens of berichtgeving dan gelieve dit onmiddelijk (desgewenst op voorhand) door te geven aan de uitgever.