Weeghuisje coöperatie beschermd

Het college heeft op 27 maart 2018 besloten het voormalige weeghuisje bij het coöperatieterrein aan de Hessenweg 206t in Achterveld aan te wijzen als gemeentelijk monument. Door deze aanwijzing worden er beperkingen aan het pand toegekend volgens de Erfgoedverordening 2018.

Bron: gemeentenieuws

Bij het collegevoorstel van maart zijn per abuis de gegevens uit Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB), die noodzakelijk zijn voor bekendmaking van het besluit, niet bijgevoegd en niet ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister.
Daarnaast is voor het pand een adreswijziging aangevraagd en doorgevoerd. Het nieuwe adres luidt C.M. de Vorplein 2a Achterveld. Het college heeft besloten de ontbrekende informatie toe te voegen en de aanwijzing als monument pas na inschrijving in het register te laten ingaan.