Grond onder Groot Agteveld schoon

GROOT AGTEVELD – Het zand onder de straten, voetpaden en parkeerplaatsen in de nieuwe wijk achter de voormalige coöperatie is schoon. Dat blijkt uit het onderzoek dat gemeente Leusden heeft laten uitvoeren.

door: Arnoud J Spaaij

Aanleiding voor het onderzoek was de berichtgeving dat 20 m3 zand, geleverd door Vink in Barneveld, vervuild zou kunnen zijn met styreen. Dit nieuws werd in november gebracht door het programma Zembla. Hoewel in het programma diverse bewijzen werden overlegd over de discutabele handelswijze van Vink, blijkt nu dat het zand dat in Achterveld is gebruikt geen risico is voor mens en dier.

Gemeente Leusden liet het onderzoek uitvoeren door onderzoekbureau De Klinker Milieu uit Zutphen. Het bureau onderzocht het zand onder het straatwerk rondom veld 6, 8 en 9 en de Groot Agteveldlaan. De verdachte stoffen zijn niet of niet noemenswaardig aangetroffen. Er werd ook onderzocht op onder stoffen maar ook de waarden daarvan bleken ruim onder de maximaal toegestane waarden te zitten.

Gemeente Leusden heeft bewoners en belangstellenden geïnformeerd tijdens een informatie-avond dinsdag 11 december in Ons Gebouw. De uitslag van het onderzoek is geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. Wel wil wethouder Van Beurden de mogelijkheid bekijken of de conclusies extra kunnen worden bevestigd aan de bewoners.

Het gehele onderzoek: op de website van gemeente Leusden