Verkeersplan Achterveld fase 1: krediet

De gemeenteraad heeft op 31 maart van dit jaar ingestemd met de voorbereiding van een (her)inrichtingsplan voor de Hessenweg, fase 1 van het verkeersplan Achterveld. Doelstelling is het verhogen van de verkeersveiligheid op de Hessenweg tussen de Barneveldsebeek en de westelijke komgrens van Achterveld.

auteur: gemeente Leusden

Samen met de Denktank Achterveld en Stoutenburg is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de plannen voor dit deel van de Hessenweg. Belangrijkste veranderingen zijn dat het relatief smalle fietspad langs de noordzijde van de Hessenweg wordt vervangen door een betonnen fietspad dat over ongeveer 80% van het traject 3,5 meter breed wordt. Verder moeten de brommers voortaan gebruik gaan maken van de hoofdrijbaan.
Daarom wordt de toegestane maximumsnelheid op de Hessenweg tussen Achterveld en Stoutenburg verlaagd naar 60 km-uur. Tenslotte worden de aansluitingen met de Emelaarseweg en Stoutenburgerlaan aangepast c.q. veiliger gemaakt. Tijdens de werkzaamheden wordt ook alvast een mantelbuis aangelegd, waardoor het mogelijk wordt om glasvezel in het buitengebied te realiseren.
In de volgende uitvoeringsfase van het verkeersplan wordt de Hessenweg binnen de bebouwde kom van Achterveld aangepast.