Achterveldse Indië-gangers

‘Soldaat in Nederlands Indië.’

Een boek over jonge mannen uit Achterveld, Stoutenburg en omgeving als militair in Nederlands Indië.
Ongeveer veertig jonge mannen uit Achterveld, Stoutenburg en directe omgeving worden in de jaren 1946 – 1950 als militair naar Nederlands Indië gestuurd. Over deze militairen gaat het boek.

auteur van dit bericht: Gerrit van Bekkum

Daarin valt te lezen en te zien hoe ze daar na het vertrek van de Japanse bezetter hun militaire missie, ‘de rust en orde herstellen’, uitvoerden. De regering belooft dat hun missie een jaar zal duren, maar dat wordt vaak meer dan drie jaar, voor een soldij van een gulden per dag.

De Achtervelders vormen in 1946 een comité dat via brieven, kerstpakketten e.d. contact moet gaan onderhouden met deze militairen. Alle verenigingen doen mee en zamelen geld in voor dit doel. Bijna wekelijks krijgen de militairen het Achterveldse nieuws toegestuurd in het blad ‘Thuisfront’, dat later de naam ‘Rimboepost’ krijgt.

Van de 40 die zijn uitgezonden, leven er maar een paar meer, maar via echtgenotes, familie e.d. hebben we van 31 van hen enorm veel fotomateriaal en andere gegevens op kunnen sporen. De teksten verklaren waarom ze werden uitgezonden en hoe ze zich voorbereiden op hun militaire taak. De foto’s in het boek, ruim 300, geven een goed beeld van het land en het werk dat de militairen daar deden.

Het boek verschijnt eind september/begin oktober. U kunt een exemplaar van dit boek reserveren door € 14,95 over te maken op: rek.no. NL31 INGB 0701 6003 65 ten name van G.L. van Bekkum.

Dan bent u in ieder geval verzekerd van een exemplaar. Vergeet vooral niet uw naam en adres in te vullen bij de mededelingen!

De hoeveelheid boeken die we laten drukken wordt voornamelijk bepaald door het aantal reserveringen via voorintekening. Dus, als u zeker wilt zijn van een exemplaar, maak dan € 14,95 over. Na verschijnen gaat de prijs naar € 17,95.

In honderd pagina’s is opnieuw een interessant stuk geschiedenis over Achterveld beschikbaar.

Inhoud:
Voorwoord – blz. 2
Inleiding – blz. 2
Het zal je maar gebeuren – blz. 3
De Nederlandse inzet in Indië tussen 1945-1949 – blz. 5
Nederlands Nieuw-Guinea 1950-1962 – blz. 7
De lichtingen van 1945 tot en met 1949 8
Voorbereiding op de diensttijd in Nederlands-Indië door Vormingslessen 10
Troepentransport – blz. 11
De eerste stappen op Indische bodem – blz. 14
Dagelijks leven – blz. 16
Katholiek Thuisfont – blz. 19
Belangrijke gebeurtenissen uit het dagboek van Marinus van der Span – blz. 21
Fragmenten uit het dagboek van Henny van Marwijk – blz. 23
Gevallen kameraden – blz. 24
De dienstplichtige soldaten en OVW’ers – blz. 26
De thuiskomst – blz. 83
Certificaten, oorkondes, onderscheidingen en documenten – blz. 85
Het Indië verhaal van Wim Hilverts – blz. 90
Caricaturen boekje NIWIN 92
Sponsoren – blz. 96

Voor info kunt u bellen met Gerrit van Bekkum 0342-451588.

De samenstellers: Gerrit van Bekkum, Joep van Burgsteden en Wim van Nimwegen.