Zomeractiviteiten Singles Achterveld

Ook de zomer was vol activiteiten voor de singles van Achterveld e.o. Veel zondagmiddagen waren gevuld met gezellige samenkomsten.

auteur: Corrie de Mooij

Er zijn 4 Jeu de Boules middagen geweest, 3 grote fietstochten gemaakt en 2 keer is er een gezamenlijke maaltijd gehouden.
Langzamerhand is er een vaste groep deelnemers ontstaan, maar elke keer komen er wel weer nieuwe gezichten bij en anderen komen af en toe langs. Iedere alleenstaande is altijd welkom, plaats genoeg en je hoeft niet aan alles mee te doen.

Voor de rest van het jaar staan nog 4 zondagmiddagen gepland in de Moespot:

25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december. Aanvang 14.30 uur.

Gezellig kletsen, kennis maken met anderen, een spelletje doen en plannen maken voor andere uitstapjes. Consumpties zijn voor eigen rekening,  de zaalhuur wordt betaald uit subsidie van het Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden.

We hopen dat de deelnemers ook onderling contacten leggen en met elkaar iets gaan ondernemen, dan zijn er steeds minder duffe zondagen over!

Annie van Dijk, Rijna v.d. Loo en Corrie de Mooij.

Inlichtingen: 0342-452255

p1010894-singles_2016

Singles ontmoeten in zomer 2016.
Singles ontmoeten in zomer 2016.