Intentieverklaring snel internet in buitengebied

bron: publicatie gemeente Leusden

Het college machtigt wethouder Overweg om een intentieverklaring over snel internet in het buitengebied te ondertekenen.

Met deze verklaring wil de provincie de samenwerking tussen Utrechtse gemeenten bij de aanleg van snel internet in het buitengebied bevorderen en belemmeringen zoveel mogelijk beperken, onder meer door het geven van subsidie. Het gaat daarbij om potentiële aansluitingen waar nog geen snel internet is en die hoge aanlegkosten kennen. Vanwege de hoge kosten van de aanleg van snel internet in het buitengebied is het lastig om marktpartijen te interesseren. De intentieverklaring kan hierbij helpen.