Bezwaarschrift planschadevergoeding Hessenweg 188 I

De eigenaar van Hessenweg 188I heeft bezwaar gemaakt tegen het collegebesluit over toekenning van een tegemoetkoming voor planschade als gevolg van het bestemmingsplan ‘Groot Agteveld woongebied’ – de nieuwbouw op de weilanden van de voormalige boerderij Groot Achteveld.

De adviescommissie bezwaarschriften heeft dit bezwaar in behandeling genomen. De commissie is tot de conclusie gekomen dat het college in redelijkheid tot het bestreden besluit is gekomen en adviseert het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.