Wijzigingsplan Ruurd Visserstraat 67

bron/auteur: gemeente Leusden

Van Arkel Vastgoed Beheer BV wil op het perceel van Ruurd Visserstraat 67 een vrijstaande woning met garage bouwen. Dit is in het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Wel kent het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid. Het college heeft daarom besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruurd Visserstraat 67’ ter inzage te leggen voor de zienswijzenprocedure.