Burgemeester Van Dijk stopt

BARNEVELD – Burgemeester Asje van Dijk legt aan het einde van dit jaar – op een nader met het presidium van de gemeenteraad te bepalen moment – zijn ambt neer. Hij heeft gisteravond alle fractievoorzitters in de gemeenteraad over zijn voornemen geïnformeerd. De heer Van Dijk werd 8 december 2011 geïnstalleerd en beëdigd als burgemeester van Barneveld.

“Dit jaar ben ik 65 geworden”, licht burgemeester Van Dijk toe. “De vraag komt dan een keer op tafel hoe verder om te gaan met mijn werkzame leven. Het is mijn wens om een andere balans te vinden in de verdeling tussen professionele werkzaamheden en andere activiteiten. Het ambt van burgemeester vereist nu eenmaal dat je altijd beschikbaar moet zijn. Daarom heb ik de conclusie getrokken mijn ambt te gaan beëindigen.”

Van Dijk is voor veel Achtervelders vooral bekend als hun burgervader omdat zij in het buitengebied van Achterveld wonen. Zowel het buitengebied in het noorden, oosten als een deel van het zuidelijk buitengebied van Achterveld ligt in de gemeente Barneveld.

De vertrouwenscommissie gaat op zoek naar een opvolger. Eén van de eerste stappen is contact leggen met de Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer John Berends.