Wijzigingsplan Ruurd Visserstraat 67

De Arkel Vastgoed Beheer B.V. wil op het perceel Ruurd Visserstraat 67 te Achterveld een vrijstaande woning met garage/berging realiseren. Dit kan door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan “Achterveld 2014” opgenomen wijzigingsbevoegdheid (art. 24.1). Er is een wijzigingsplan opgesteld waarmee het gewenste gebruik planologisch-juridisch wordt vastgelegd.
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen en één zienswijze opgeleverd. Het college heeft nu besloten dat deze zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting en bijlagen van het wijzigingsplan.