Uitbreiding De Zandbrinkermolen

bron: gemeente Leusden

Door de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Asschatterweg is de hoofdinrit van mengvoederbedrijf De Zandbrinkermolen afgesloten. De bedrijfsvoering is daardoor verslechterd. Er is een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing nodig.
In de uitbreiding wordt rekening gehouden met de veranderde marktomstandigheden, namelijk het leveren van mengvoer op maat. Hierdoor is meer oppervlakte nodig voor de opslag van de diverse soorten voer die gemengd moeten worden. Bij de uitbreiding is ook specifiek rekening gehouden met de landschappelijke inpassing. Die is gevonden door de bebouwing in de nabijheid van de bestaande bebouwing te plaatsen en het nieuwe gebouw het uiterlijk van een agrarische schuur te geven.
Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling en heeft besloten het bestemmingsplan dat nodig is voor de uitbreiding en het beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen.