Aankoop brandweerkazerne

door gemeente Leusden

Na oplevering in 2011 heeft de gemeente de brandweerkazerne in Achterveld verkocht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit vanwege fiscale financiële voordelen. De gemeente kan de brandweerkazerne nu weer terugkopen. Het college van burgemeester en wethouders is met de VRU overeengekomen om het pand en het bijbehorende perceel tegen minimale kosten terug te kopen. Met de aankoop maakt de brandweerkazerne deel uit van de basisvoorraad van het gemeentelijk vastgoed, net zoals de brandweerkazerne in het centrum van Leusden. B&W stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de aankoop van de brandweerkazerne in Achterveld.