Scherpenzeel weigert inspraak

De griffier van gemeente Scherpenzeel heeft inspraak door Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West in de vergadering over zienswijze op de Energievisie 2021 van de gemeente Scherpenzeel, geweigerd.

De online vergadering over de zinswijze staat geagendeerd voor de Opinieronde op 28 januari a.s. De zienswijze is inhoudelijk gericht tegen de Energievisie, in het bijzonder de daarin genoemde drie locaties voor windturbines in het noordelijk buitengebied van Scherpenzeel. Dit gebied grenst direct aan De Glind-gemeente Barneveld, het gebied welke wij vertegenwoordigen namens onze belangengroep.

Tot verbijstering van Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West is het verzoek om inspraak geweigerd. Scherpenzeel laat alleen bewoners uit de gemeente inspreken en voert als reden aan dat de belangengroep niet als zodanig wordt gezien.

De belangengroep heeft nu schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de weigering en wil alsnog een kans om inhoudelijk in te gaan op de zienswijze Energievisie 2021 van Scherpenzeel.