Geen subsidie Zwembad De Glind

Subsidieaanvraag Stichting Zwembad De Glind 2021
Het college heeft het subsidieverzoek van Stichting Zwembad De Glind afgewezen.

bron: gemeente Leusden

De stichting heeft de gemeente gevraagd om, met ingang van 2021, een structurele subsidie te verlenen van €10.000,- voor zwembad Splash in De Glind. Het college wijst het verzoek af omdat het subsidieplafond is bereikt, de begroting van het zwembad Splashvoor 2021 sluitend is en dat op dit moment het zwembad Splash geen prioriteit heeft.