Planschadeverzoek Koningin Julianaweg 9

bron: Gemeente Leusden

De eigenaar van het pand aan de Koningin Julianaweg 9 in Achterveld stelt schade, in de vorm van waardevermindering, te hebben geleden als gevolg van het bestemmingsplan ‘Groot Agteveld- Woongebied’. Hij heeft daarom een aanvraag tot tegemoetkoming planschade ingediend. Deze aanvraag is beoordeeld door het onafhankelijk adviesbureau SAOZ. SAOZ adviseert het college om een tegemoetkoming in planschade af te wijzen. Het college heeft dit advies overgenomen.