Planschade Koningin Julianaweg 24

Gemeente Leusden heeft de toekenning tegemoetkoming in planschade Koningin Julianaweg 24 geaccordeerd.
De bewoner van de Koningin Julianaweg 24 te Achterveld stelt schade in de vorm van waardevermindering te hebben geleden ten gevolge van het bestemmingsplan “Groot Agteveld Woongebied”. Het adviesbureau concludeert de aanvraag toe te wijzen en aanvrager een tegemoetkoming toe te kennen. Het college heeft ingestemd met dit planschade-advies.