Ontwerpbestemmingsplan Groot Agteveld wijzigt

Ontwerpbestemmingsplan Groot Agteveld (Woongebied actualisatie en Veld 1 Zuid)

bron: gemeente Leusden

De ontwikkeling van de woonwijk Groot Agteveld in Achterveld loopt ruim 8 jaar. Door nieuwe inzichten is een actualisatie van het bestemmingsplan nodig. Onder andere door de herontwikkelingen van een gebied met (kleinere) sociale huurwoningen en de nieuwe invulling van het Veld 1 Zuid. Hiervoor was eerder nog geen bestemmingsplan gemaakt. Het college heeft ingestemd met de ontwerpbestemmingsplannen. Beide worden ter inzage gelegd voor de zienswijzeprocedure.

Ondertekening allonge bij samenwerkingsovereenkomst

Ten behoeve van de realisatie van de woonwijk Groot Agteveld in Achterveld, is in 2009 een ontwikkelovereenkomst gesloten tussen de gemeente, de Alliantie en Woningstichting Leusden (WSL). In 2014 zijn nadere afspraken toegevoegd aan de ontwikkelovereenkomst door middel van een wijzigingsovereenkomst. Sinds 2014 is er wederom sprake van aanvullingen op en wijzigingen van afspraken. De diverse aanvullingen en aanpassingen zijn met alle partijen overeengekomen in de stuurgroep. Deze nadere afspraken zijn vastgelegd in de zogeheten ‘allonge’ bij de Ontwikkelovereenkomst Groot Agteveld.