Verruiming vergoeding ziektekosten voor Leusdense minima

Gemeente Leusden maakt bekend dat het college heeft besloten om in 2016 de collectieve zorgverzekering onder te brengen bij Menzis en het pakket te verruimen.

Het besluit past in het voornemen om meer diversiteit aan te brengen in het pakket en flexibeler om te gaan met het eigen risico. Ook komt het tegemoet aan de wens van het college om de inkomensgrens te verhogen tot 130% van het sociaal minimum. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor de Collectieve Zorgverzekering Minima en verlicht het de kosten voor de mensen in het zwaarste pakket.