B&W verder met Hessenweg

Het college van gemeente Leusden wil verder met de herinrichting van de Hessenweg in de kern Achterveld. 8 maart moet de gemeenteraad een beslissing nemen maar voor die tijd is er nog een busreis om verschillende typen verhardingen te bekijken. Daarover is nog steeds discussie.

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad te vragen in te stemmen met de herinrichting van de Hessenweg. Dit is nodig om de financiële middelen die daarvoor nodig zijn beschikbaar te stellen. Directe aanleiding voor het herinrichtingsplan is het plan van de gemeente om delen van het hoofdriool in de Hessenweg te vervangen. Daarvoor moet de Hessenweg worden opgebroken binnen de bebouwde kom.

De uit de dorpsraad voortgekomen denktank heeft in 2017 een concreet ontwerp/inrichtingsplan gepresenteerd, eerst in Ons Gebouw en later aan de gemeente. Het herinrichtingsplan dat nu ter besluitvorming voorligt, is daarvan het resultaat.

De discussie over de materiaalkeuze voor de rijbaan van de Hessenweg is nog niet afgerond. Er is veel bezwaar tegen het voorstel van de denktank om de Hessenweg te voorzien van klinkers. Daarom gaat op 2 februari wethouder Van Beurden met een vertegenwoordiging van aanwonenden van de Hessenweg, de denktank en de gemeenteraad in andere gemeenten diverse vormen van wegverharding bekijken. Het college hoopt dat deze excursie kan bijdragen aan het bereiken van overeenstemming over de materiaalkeuze. Medio februari doet het college de raad hierover een voorstel. Op 8 maart neemt de raad een besluit over de herinrichting van de Hessenweg.

Een gedachte over “B&W verder met Hessenweg

  • 5 februari 2018 om 16:43
    Permalink

    Wordt het een glad wegdek of gaan we de bewoners opzadelen met een pak lawaai voor de komende jaren dat is de vraag. Het gekke is dat er aan de bewoners helemaal niet is gevraagd wat men nou het liefste zou willen. Dat had denk ik wel op zijn plaats geweest. Ik ben in ieder geval voor een vloer die zo min mogelijk lawaai geeft. En dan lijkt asfalt de beste oplossing. Maar nogmaals vraag het de aanwonenden, dat is de groep die het aangaat.

Reacties zijn gesloten.