Bestrijding eikenprocessierups

LEUSDEN – Gemeente Leusden start met de bestrijding van de eikenprocessierups in het buitengebied. Gemeente Leusden zet voornamelijk biologisch bestrijdingsmiddelen in. De middelen worden ingezet nog voordat de brandharen van de rups voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen.

Bron: gemeente Leusden

In het buitengebied worden nematoden, ofwel aaltjes ingezet. Dit zijn kleine wormpjes die de rupsen al in een vroeg stadium eten én ingezet kunnen worden nog voordat de bladeren aan de bomen groeien. Andere rupsen blijven dan gespaard omdat deze pas later verschijnen. Zo kunnen zoveel mogelijk rupsen overleven en blijft de schade aan de natuur beperkt. We bestrijden met nematoden op plekken waar relatief meer beschermde vlinders voorkomen en dit is met name in het buitengebied. Nematodes zijn niet schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren, Omdat zij geen uv-licht verdragen, moet de bestrijding van de rups in de avond en nacht plaatsvinden. Gedurende drie dagen rijdt een tractor met spuitmachine ’s avonds en ’s nachts door de straten om de eikenbomen te bespuiten. Omdat er altijd rupsen zijn die dit overleven, wordt de behandeling na circa 10 dagen herhaald. Na twee behandelingen is het grootste deel van de rupsen gedood. Als de overgebleven rupsen dan toch nog voor overlast zorgen, worden de nesten alsnog weggezogen. Bewoners in het buitengebied zijn met een brief geïnformeerd.

Binnen de bebouwde kom gebruiken we Xentari, een biologisch bestrijdingsmiddel dat bestaat uit bacteriën. Dit middel zet de gemeente in op plekken waar relatief veel mensen komen. Denk aan drukke fietsroutes, schoolpleinen, winkelcentra en woonwijken. Het voordeel van Xentari is dat het zeer effectief is en bijna alle rupsen na één behandeling doodt. Het nadeel is dat Xentari niet alleen dodelijk is voor de eikenprocessierups maar ook voor andere rupsen. Xentari is niet schadelijk voor andere dieren of voor mensen en wordt in de biologische landbouw ook gebruikt op de groentes die we eten.

Op twee wegen in het buitengebied bestrijdt de gemeente niet. Dat zijn de Moorsterweg en de Stoutenburgerlaan. In voorgaande jaren zijn op deze twee wegen heel weinig eikenprocessierupsen in eikenbomen aangetroffen. Mogelijk is hier het natuurlijke evenwicht meer in balans vanwege het volop aanwezige bos en struweel. Dat trekt veel vogels en insecten aan die graag rupsen lusten. De gemeente houdt de ontwikkeling van de rupsen daar wel nauwlettend in de gaten en bestrijdt alsnog op het moment dat er overlast ontstaat. Op de plekken die voor grote tractoren onbereikbaar zijn, is bestrijden niet mogelijk. Dit betreft de Liniedijk, het Anemonenbosje in de wijk ’t Vliet en park Princenhof. Die plekken worden voorzien van waarschuwingsbordjes.

Vooral op de langere termijn zorgt de biodiversiteit voor voldoende natuurlijke vijanden om de eikenprocessierups in toom te houden. Dit stimuleert de gemeente door nestkastjes voor koolmezen op te hangen op plekken waar machinaal bestrijden niet kan, maar ook op andere plekken in Leusden. Ook worden de bermen ingezaaid met bloemenmengsels waar veel natuurlijke vijanden van de rups op af komen, zoals de sluipwesp.

Met deze aanpak wil de gemeente een juiste balans vinden tussen het voorkomen van de overlast die de rups veroorzaakt en het beperken van de schade aan de natuur.

Vragen
Vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups kunnen inwoners bij voorkeur digitaal stellen via het formulier op de gemeentelijke website https://www.leusden.nl/melden.html