Werk aan de Hessenweg

De Hessenweg wordt flink onder handen genomen. De vervanging van het oude riool met een riool dat een scheiding heeft van afvalwater en hemelwater zorgt ervoor dat de hele Hessenweg binnen de bebouwde kom gerenoveerd wordt. En als de oude Hessenweg er dan toch uit gaat kan er mooi gelijk een nieuwe bestrating komen. Zo halverwege kijkt DorpsTV Achterveld terug op het werk van het afgelopen jaar.