Weidehoek jaar afgesloten

In de wijk Groot Agteveld in Achterveld wordt voor de bouw van twee appartementencomplexen één straat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer (Weidehoek) en een andere plaatselijk versmald (Gr. Agteveldlaan).

bron: wegbeheerder/aannemer

Voor Alliantie Ontwikkeling en Woningstichting Leusden worden door aannemer Koopmans Projecten b.v. twee appartementsgebouwen gebouwd. Deze worden naar verwachting voorjaar 2022 opgeleverd. In veld 5 worden 16 huurappartementen gebouwd en in veld 2 12 huurappartementen.
Rondom de bouwplaats van de 16 appartementen en de 12 appartementen worden gedurende de bouw tijdelijk verkeersmaatregelen getroffen.

De Groot Agteveldlaan bij de 16 appartementen wordt aanzienlijk versmald zodat twee tegemoetkomende auto’s elkaar niet kunnen passeren. Daarom is er een voorrangsregeling van toepassing. Bestuurders vanaf het plein/Coöperatiegebouw hebben voorrang. Dit wordt met verkeersborden geregeld.

De bouwketen van de aannemer blijven in het toekomstige wijkpark naast veld 4 staan. Dit terrein wordt tevens gebruikt als parkeerplaats voor het bouwpersoneel en als opslagdepot voor de uitkomende grond. De grond in dit opslagdepot wordt in april afgevoerd en het fietspad aan de zuidkant wordt daarna aangelegd.

De route van het bouwverkeer naar de bouwlocaties is nog steeds via de Koningin Julianaweg. Omdat een groot deel van de wijk aan die zijde inmiddels ook woonwijk is geworden mag bouwverkeer incidenteel ook de route via de Hessenweg gebruiken.

Bewoners met vragen, opmerkingen of tips over de werkzaamheden kunnen mailen naar KPO@koopmans.nl of bellen met Koopmans Bouwgroep te Enschede op telefoonnummer 053-4600600.

Voor vragen of opmerkingen over de openbare weg en omgeving kan contact worden opgenomen met de coördinator hiervan; de heer G.J. Bos van Drong Omgeving & Techniek, telefoonnummer 06-10074763.

Op onderstaand kaartje staan de knelpunten.

  1. Weidehoek wordt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer afgesloten aan de zijde van de Groot Agteveldlaan. De Weidehoek is daarmee alleen bereikbaar vanaf de Beekhoek
  2. Groot Agteveldlaan wordt tussen Weidehoek en Boshoek versmalt tot 3 meter, doorgang vanaf beide zijden blijft wel mogelijk middels voorrangsregeling
  3. Ter info, op de Veldhoek is een opstelplaats voor een bouwkraan gemarkeerd, doorgang blijft gewaarborgd

De bouwplaats inrichting / afzetting geldt voor ca. een jaar en gaat in vanaf week 2 2021.
Bewoners zijn door ontwikkelaar Alliantie en bouwer Koopmans geïnformeerd middels een informatiebrief.