Vervanging ondergrondse afvalcontainers

door: gemeente Leusden

Burgemeester en wethouders hebben besloten de ondergrondse containers voor restafval te vervangen door containers die geschikt zijn voor Het Nieuwe Inzamelen en de invoering van gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2018. Bij deze tariefdifferentiatie kunnen inwoners kiezen tussen het aanbieden van afval in een kleine zak voor een lager tarief of een grote zak voor een hoger tarief. De kosten voor deze operatie zijn begroot op € 242.700,- en worden betrokken bij het bepalen van de afvalstoffenheffing. BWaste gaat de containers plaatsen.