Verkeerscontroles Hessenweg

Op de Hessenweg tussen Achterveld en Stoutenburg worden tot het einde van dit jaar reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd. Tijdelijke verkeerslichten zijn ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Berichtgeving: gemeente Leusden

De afgelopen weken worden echter regelmatig verkeersregels overtreden door automobilisten die de rode verkeerslichten negeren en doorrijden. Files worden ontweken door met auto’s over het fietspad te rijden en langs de werkvakken wordt te hard gereden. Dit gedrag veroorzaakt gevaarlijke situaties voor wegwerkers en weggebruikers en is in het belang van  ieders veiligheid onacceptabel.

De gemeente heeft de politie daarom moeten verzoeken extra te handhaven en zo nodig boetes uit te delen. De gemeente begrijpt de frustratie van het langdurige oponthoud door de werkzaamheden, maar het mag niet zo zijn dat de veiligheid van mensen in gevaar komt. De gemeente verzoekt de automobilisten dan ook mee te werken aan een veilige constructie en zich te houden aan de verkeersregels. Alleen met elkaar kunnen we op een veilige manier een veilige Hessenweg maken.