Tegemoetkoming in planschade Hessenweg 188 D, 188 G en 188 H

Het college heeft ingestemd met het definitieve planschadeadvies voor de Hessenweg 188D, 188G en 188H. De aanvragers stellen dat hun eigendom in waarde is verminderd als gevolg van het bestemmingsplan ‘Groot Agteveld woongebied’. De aanvraag is beoordeeld door een onafhankelijk deskundig bureau. Dat adviseert het college planschadevergoedingen toe te kennen.