Tarieven hulp bij het huishouden per 1 januari 2017

De overeenkomsten met aanbieders van huishoudelijke hulp eindigen per 1 januari 2017. Daarom is de levering van huishoudelijke hulp in Leusden aanbesteed. De huidige aanbieders (Centraalzorg, Privazorg, Thuiszorg van Oranje en Thuiszorg Het Centrum) hebben zich bereid verklaard de levering van hulp bij het huishouden na 31 december 2016 voort te zetten, totdat nieuwe raamovereenkomsten zijn gesloten. Wel hebben zij een tariefsverhoging gevraagd, omdat door Cao-afspraken de lonen in de sector stijgen.
De tariefsverhoging draagt bij aan de continuering van hulp bij de huishouding in Leusden. Daarom heeft het college besloten de tarieven voor de levering van hulp bij het huishouden per 1 januari 2017 te verhogen naar € 21,50 per uur voor HH1 (schoonmaken, boodschappen doen etc.) en € 25,- per uur voor HH2 (de organisatie van het huishouden).

bron: persbericht gemeente Leusden