Beëindiging onttrekkingsverbod

Vallei en Veluwe beëindigt onttrekkingsverbod

Waterschap Vallei en Veluwe beëindigt het verbod om water uit kanalen, beken en sloten te onttrekken. De beëindiging van het verbod gaat op 24 oktober in. Vooral in de grotere watergangen, onder andere in de Gelderse Vallei, is herstel te zien. De afvoer van water komt weer op gang.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe

Door de neerslag van september en oktober is het herstel drie maanden eerder ingezet dan in 2018. Bovendien is er in deze periode van het jaar minder vraag naar oppervlaktewater en neemt verdamping af.

Grondwater
Door de gevallen neerslag is er in de bovenste bodemlagen voldoende vocht. Het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe kent verschillen in de beschikbaarheid van water. De grondwaterstanden in de hoge delen, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, zijn nog erg laag. Er is een natte winter nodig voor herstel. De grondwaterstanden in de laag gelegen gebieden stegen de afgelopen weken tot normale hoogte. Het diepe grondwater is voorzichtig aan herstel begonnen.

Herstel  bevorderen
Het waterschap vult grondwater aan door in het peilbeheer per gebied maatwerk te leveren. Door hogere waterpeilen dan in een gemiddelde wintersituatie aan te houden, infiltreert het oppervlaktewater maximaal naar het grondwater. Het waterschap let goed op dat daarbij geen overlast optreedt bij grondgebruikers die de laatste gewassen (maïs en gras) nog van het land moeten halen.

Eerdere droogte
Vanwege meer dan gewone droogte gold het onttrekkingsverbod sinds 5 juni voor inwoners en vergunninghouders in het gehele werkgebied. Uitzondering vormden de plekken waar oppervlaktewater vanuit de IJssel, Nederrijn of randmeren het werkgebied kan worden ingelaten.