Subsidieprogramma platteland van start

In het gebied Utrecht Oost kunnen vanaf heden ideeën worden voorgedragen voor het Europese programma LEADER. De komende 5 jaar kunnen vanuit LEADER vernieuwende en breed gedragen initiatieven op het platteland worden ondersteund en kan hiervoor subsidie worden aangevraagd.

Via Leader stellen de Europese Unie, de provincie Utrecht en de gemeenten in Utrecht Oost een bijdrage beschikbaar voor vernieuwende projecten op het platteland. Een belangrijk doel is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland. Dat kan zich richten op de thema’s voedsel, educatie of recreatie. Ook voor innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie of zorg voor elkaar, kan ondersteuning worden gevraagd. Het is belangrijk dat de plannen draagvlak hebben in het gebied en financieel en organisatorisch haalbaar zijn.

De mogelijke subsidie ligt tussen de 25.000 en 100.000 euro en de eigen bijdrage van de aanvrager moet minimaal 50% zijn. Er zijn jaarlijks vijf momenten waarop initiatieven worden beoordeeld. De eerste beoordelingsronde vindt plaats in september. Meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en aanvraagprocedure is te vinden op de website www.o-gen.nl/leader. Mensen met ideeën of plannen kunnen zich melden bij de LEADER coördinator. Deze kan de kansen inschatten en ondersteuning geven bij de voorbereiding.

Voor de Gelderse Vallei/Utrecht Oost kan men terecht bij Hans Veurink, te bereiken via telefoon 06-53 70 10 00 of email info@valleihorstee.nl