Stroken inzaaien voor de Kievit

In de eerste week van oktober zijn bij vier boeren in de Vallei stroken ingezaaid op de maïsakkers. In deze stroken komt een mengsel van grassen en kruiden te staan. Ze moeten straks zorgen voor betere overlevingskansen van jonge kieviten.

door: Vallei Horstee

Het duurt nog een half jaar voordat de kieviten het voorjaar weer in de bol hebben. Ze buitelen dan boven de velden, op zoek naar een geschikte plek voor een nest en het groot brengen van de jongen. Die nesten liggen vooral op maïsland. Boeren en vrijwilligers proberen de nesten zoveel mogelijk te beschermen, door er om heen te rijden bij werkzaamheden. Dat gaat behoorlijk goed.

 

Het probleem zit vaak bij het overleven van de jonge kievit kuikens. Als zij begin mei rondscharrelen op zoek naar voedsel, is overal net de nieuwe maïs ingezaaid en het meeste grasland kort gemaaid. Op de kale vlakte is dan weinig voedsel te vinden. De kuikens eten insecten die vooral in kruidenrijk grasland zitten. En rovers liggen op de loer. Voor kraaien en andere natuurlijke vijanden zijn de jonge kieviten in het kale open veld een gemakkelijke prooi.

 

De weidevogelbeschermers van de Kiewiet en het agrarisch natuurcollectief Utrecht Oost hebben de handen ineen geslagen om hier iets aan te doen. Bij boeren met maïsland worden stroken ingezaaid. Op deze kievitstroken staat in mei een kruidige grasrand waar de kuikens voedsel kunnen vinden en bescherming tegen rovers. De stroken worden gezaaid op maïsland waarvan bekend is dat er veel kieviten broeden. Op het land van Frans Donselaar aan de Rottegatsteeg in Maarsbergen staat de loonwerker klaar om de stroken te zaaien. In het voorjaar van 2018 zullen er nog veel meer kievitstroken aangelegd worden. De Kieviten, waarvan de aantallen nog steeds terug lopen, hebben zo betere kansen om hun jongen groot te brengen.