Start werkzaamheden Modderbeek

ACHTERVELD/LEUSDEN – Vandaag start volgens het persbericht van Waterschap Vallei en Veluwe het werk om de Modderbeek tussen de Helweg en het Valleikanaal te meanderen. De bedoeling van het meanderen is dat de natuur meer kans krijgt in het stroomgebied van de Modderbeek en dat het regenwater meer in het gebied wordt opgevangen.

Een verkenning van het gebied leerde al snel dat er nog weinig machines ter plaatse waren. Wel is een bouwkeet geplaatst aan de Koningin Julianaweg naast de Modderbeek.
Bijgaand een aantal foto’s om nog een keer te kunnen zien hoe het er uitziet nu de Modderbeek nog gekanaliseerd is. Eind oktober moet het er allemaal anders uitzien.

Waterafvoer
Om water bij neerslagpieken goed te kunnen afvoeren, legt het waterschap overstromingsvlakten aan. De beekzone wordt daardoor 40 meter breed. Op de zuidkant van deze zone ontwikkelt zich bos. Deze begroeiing zorgt er voor dat de zon minder op het beekwater schijnt. Dit heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit en gaat plantengroei in de beek tegen. De maatregelen hebben geen nadelige gevolgen voor agrarische percelen omdat de grondwaterstand niet verandert.

Recreatie
Met de gemeente Leusden en gebiedscoöperatie O-gen realiseert Waterschap Vallei en Veluwe klompenpaden. Deze wandelpaden liggen voor een groot deel langs de Modderbeek met verbindingen naar het bestaande Snorrenhoefpad, de nieuwe wijk Groot Agteveld en het nieuwe knooperf Hoog Achterveld. Een knooperf is een voormalig boerenerf dat de routes in het omliggende landschap verbindt.

Vragen
Om in te gaan op vragen van omwonenden en geïnteresseerden houdt aannemer Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw elke eerste maandag van de maand van 10 tot 11 uur een inloopspreekuur in de directiekeet aan de Koningin Julianaweg 28B in Achterveld.

DorpsTV Achterveld besteedde in januari 2015 al uitgebreid aandacht aan het project:

en