Politiek reageert lauw

BARNEVELD – De politiek in Barneveld is immuun voor protesten tegen windmolens. In de raadszaal van Barneveld, tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving vorige week woensdag 24 juni, trokken diverse insprekers fel van leer maar de coalitie en wethouder Dorresteijn trokken nog net niet hun schouders op.

Door Arnoud J Spaaij

Na de afkondiging van de landelijke coronarestricties in maart door minister president Rutte werd het enorm stil rond de discussie over de energietransitie in Barneveld. Het -voorlopige- MER van gemeente Barneveld (Milieu Effect Rapport) is uitgebracht in februari. Na een aantal duidelijke proclamaties van in de haast gevormde protestbewegingen, waaronder maar liefst twaalf insprekers in de commissievergadering Samenleving op 4 maart, van bewoners van Achterveld en omgeving zei wethouder Dorrestijn alsnog toe dat er een grondige dialoog georganiseerd zou worden met de burgers in het gebied waar de windturbines van bijna 200 meter hoog moeten komen.

Tijdslijn is aangepast
Er mochten vervolgens geen openbare bijeenkomsten meer zijn in den lande. Dus ook geen informatiemiddagen dan wel -avonden en zeker geen protestbijeenkomsten in gemeente Barneveld.
De afgelopen maanden is de tijdslijn voor de realisatie van het RES wel veranderd. Het NP RES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie) liet weten de inleverdatum voor het aanleveren van de planning van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES van 1 juni uit te stellen naar 1 oktober. Geen besluit van gemeente Barneveld, zoals de gemeente dat zelf communiceerde op haar website, maar een landelijk uitstel van de inleverdatum. Het concept-RES Foodvalley is overigens wel begin juni gepubliceerd, ook via het NP RES. Dat deden ook een groot aantal andere RES regio’s.

Discussie doorgeschoven
Ondertussen besloot de Commissie Samenleving van de gemeenteraad Barneveld een wezenlijk agendapunt te schrappen dat op de agenda stond voor de vergadering op 24 juni. 
Daarmee werd een inhoudelijke discussie over alternatieven die in het RES zouden kunnen worden meegenomen, doorgeschoven naar september. Nog net voor de verschoven inleverdatum voor het concept-RES maar ook echt nog maar net. Dat schrappen van het agendapunt schoot bij Lokaal Belang (Mijntje Pluimers) in het verkeerde keelgat. In haar kritiek op de coalitie en het besluit om dit discussiepunt van de agenda te schrappen werd ze gesteund door Pro en VVD.

(Artikel gaat door onder de foto.)

Publieke tribune (c) 2020 – Mika Voskuilen

Pluimers was fel en gebruikte scherpe bewoording: Op de agenda stond het antwoord van B&W op het zeer kritische advies van de MER (Milieu-effectrapport) inzake de locatie windmolens (geluidshinder en landschappelijke inpassing). Als college krijg je dan een pak voor de broek.

Maar SGP, CDA, Christen Unie en Burgerinitiatief vonden het blijkbaar niet prettig om dit vandaag te bespreken. Dit al bestaande agendapunt werd een week vooraf al van de agenda weggeschoven naar een later tijdstip. Nog nooit eerder kwam het voor dat een bijzondere ingelaste agendavaststelling ervoor zorgde dat een agendapunt in een commissievergadering niet meer aan de orde komt. Het lijkt erop dat de genoemde partijen bang zijn voor kritische inwoners. Zo was de kritiek van Pluimers op de andere lokale politici.

Terug op de agenda
Lokaal Belang wilde alsnog dit agendapunt deze avond op de agenda zodat het besproken zou kunnen worden in de commissievergadering. Maar de andere partijen schoven het verzoek met een klein handgebaar van tafel. Ze vonden het niet nuttig en gaan urgentie hebben om over de alternatieven te discuteren en al helemaal niet interessant om inhoudelijk in te gaan op het advies van de MER. Bovendien zo was de mening, een meerderheid van de commissie heeft besloten om het niet meer te bediscussiëren. Als het dan moet dan moet dat maar in september, zo vond men.

Daarmee stond Lokaal Belang met lege handen. De heer Bos (VVD) betreurde het besluit en de manier waarop de rest van de raad ermee om gaat. Hij noemde het ondemocratisch.

Duizenden handtekeningen
De inspreekmogelijkheid van deze vergadering werd echter ruim benut door een aantal sprekers van lokale actiegroepen. Omdat het RES 1.0 uiterlijk maart 2021 zou worden vastgesteld – deze datum is door NP RES opgeschoven naar 1 juli 2021 – dringt de tijd zo menen alle bewoners die tegen de plannen van Barneveld zijn. Enkele duizenden handtekeningen, van bewoners uit het gebied rondom De Glind, Achterveld, Terschuur, Zwartebroek en Appel die zich via petities hebben uitgesproken tegen alle plannen rondom de windmolens, werden in drie inspreeksessies aangeboden aan wethouder Dorresteijn. Pascal Looij verwoordde dat scherp in zijn toelichting bij het aanbieden de petitie van Tegenwind Buitengebied Barneveld West. Die petitie is ondertekend door meer dan achthonderd mensen. Looij: “De politiek gaat in vliegende vaart door met een tunnelvisie voor windenergie. De ondertekening van onze petitie is geen protest maar een keihard nee tegen het windbeleid.”

(Artikel gaat door onder de foto.)

Publieke tribune (c) 2020 – Mika Voskuilen

Jan Brink uit De Glind deed tijdens het inspreken van Looij een toelichting naar de wethouder en raadsleden: “Ik nodig alle raadsleden uit het laatste stukje kampenlandschap in De Glind te bekijken.” Maar er was in de reacties van de aanwezige raadsleden geen belangstelling voor die uitnodiging te bespeuren.

1500 ondertekeningen kwamen er van de groep Geen windmolens in Terbroek. Marco van de Veen: “We vragen om deze omgeving niet kapot te maken. Grote delen worden door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten beheert. Daarin passen geen windmolens ter grote van de Euromast. Er is geen draagvlak.”

Ook de geluiden van bewoners uit Kootwijkerbroek-Stroe die Nanda Beumer vertegenwoordigde waren van dezelfde orde. De inhoud van de toespraken maar vooral ook de toon die wordt gebruikt  is de afgelopen maanden, blijkbaar in de luwte van de radiostilte rondom de voorlopige MER, scherper en harder geworden.

Inspreker Hans Fortman namens het actiecomité Voorthuizen had helemaal geen goed woord over voor de B&W en de coalitie. “Ik dacht dat de boodschap heel duidelijk is: gewoon in heel Barneveld geen enkele windturbine. En om het maar even heel plat te zeggen: jullie zoeken het maar uit hoe we aan die transitie op de een of andere manier invulling geven. Maar niet met die enorme krengen. U moet zich schamen,” zei hij terwijl hij via een luidspreker het snerpende geluid van een windmolen liet horen tijdens zijn betoog, “het college is ziende blind.”

Alternatieven en noodzaak
Ap Cloosterman bracht een uitgebreide en goed onderbouwde presentatie met alternatieven voor windenergie en zonnepanelen. Maar hoewel een aantal raadsleden wel enkele vragen hadden voor de gepensioneerde chemicus, was ook hierop de reactie van de politici lauw. De door de VVD aangezwengelde discussie over kernenergie wordt door de coalitie afgedaan als niet serieus. Met name omdat kernenergie niet op lokaal niveau kan worden beslist.

Dorresteijn reageerde typisch politiek. “Wij luisteren,” zei ze en met: “Ik hoor draagvlak om te overleggen.” hield ze zich uit de inhoud van alles wat er deze avond besproken werd.

Voor het raadshuis stonden tractors opgesteld. Bewoners, boeren, uit het gebied maakte daarmee duidelijk dat wat hun betreft er geen windmolens zullen komen. Als ze terug moeten komen, zoals de actievoerders uitdrukten, omdat er toch molens worden geplaatst zal dat minder rustig verlopen lieten ze weten. Een stemming en sfeer die ook geproefd kon worden op de publieke trubune. Die tribune was overigens door de coronamaatregelen verplaats naar de Koewei. Daar was op een groot scherm in de buitenlucht de vergadering via een internetverbinding te volgen. Al tijdens de vergadering en zeker na afloop kwamen er veel negatieve reacties uit het publiek. Er is geen of nauwelijks vertrouwen vanuit de bewoners dat hun woongebied door de politici en bestuurders gaat worden beschermd.

Er komt voor september een raadsvoorstel voor de RES dat wordt besproken op 16 september.

Publieke tribune (c) 2020 – Mika Voskuilen

@rnoud

Vrijwel altijd online.

2 gedachten over “Politiek reageert lauw

  • Pingback: Windmolens in Achterveld – DorpsTV.Achterveld.Net

  • 26 juli 2020 om 15:17
    Permalink

    Windmolens in onze prachtige natuurrijke en landschappelijk unieke omgeving N O O I T. !!!!! Het is een door de regering beweerde illusie dat onze energievoorziening onmogelijk is zonder deze molens. Feit is dat deze Domtoren hoge windmolens gesubsidieerd met ons belastinggeld nooit rendabele energie zullen / kunnen leveren. De verwoesting / aantasting van ons landschap, flora en fauna door deze molens is nauwelijks meetbaar en/of te beprijzen maar zullen we wel merken in onze energiekosten.

Reacties zijn gesloten.