Planschade Hessenweg 188 C en 188 N

De eigenaren van de Hessenweg 188 C en 188 N in Achterveld hebben aanvragen ingediend voor tegemoetkoming in planschade. Zij stellen schade te hebben geleden als gevolg van bestemminsgplan ‘Groot Agteveld Woongebied’. De aanvragen zijn voorgelegd aan het onafhankelijk deskundig bureau SAOZ. Dit bureau adviseert de planschade toe te kennen en de aanvragers een tegemoetkoming te betalen. Het college heeft met dit advies ingestemd.

Bron: gemeente Leusden