Onttrekkingsverbod water loopt af

Het onttrekkingsverbod voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe dat loopt tot en met 15 januari 2019, wordt niet verder verlengd.

Bericht aangeleverd door: Waterschap Vallei en Veluwe

In de afgelopen 10 weken is er ongeveer 150 mm neerslag gevallen. Daardoor zijn de grondwaterstanden in grote delen van het gebied gestegen. In de hoofdwatergangen is het waterpeil zo hoog mogelijk gehouden en inmiddels zien we dat op veel plaatsen weer wat water in beken en sloten staat. Op de hogere zandgronden zijn de grondwaterstanden nog erg laag en is er nog steeds een tekort. Daarom blijft het nodig om zoveel mogelijk water vast te houden. Juist in de hoger gelegen watergangen is het aanvullend effect op het grondwater het grootst.

Water blijven vasthouden
Hoewel het grondwater nog niet op normaal peil is, is toch besloten het onttrekkingsverbod niet langer te verlengen. Er zijn op het moment weinig onttrekkingen en er valt regelmatig regen. De regen die valt, blijven we in de hoofdwatergangen zoveel en zolang mogelijk vasthouden. In de kleinere sloten en beken houden boeren en de beheerders van bossen en natuurterreinen het water ook zoveel mogelijk vast. Dat is eind 2018 afgesproken. Zo werken we samen aan de verdere aanvulling van het grondwater.