Noodopvang voor vluchtelingen in de SBBO

LEUSDEN – Het gemeentebestuur van Leusden wil een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen en heeft daarom besloten dat er vluchtelingen zullen worden opgevangen in het gebouw van SBBO (MBO Amersfoort, Clarenburg 1) Het COA gaat hier een noodopvanglocatie realiseren voor 400 personen. Zij blijven hier maximaal anderhalf jaar. Verwacht wordt dat de opvang in februari/maart 2016 in gebruik wordt genomen.

Inwoners van gemeente Leusden kunnen op een inloopbijeenkomst op vrijdag 18 december tussen 18.00 uur en 21.00 uur in het gemeentehuis terecht voor informatie. Een legitimatiebewijs is nodig om toegang te krijgen.

Op de bijeenkomst zijn aanwezig burgemeester en wethouders, medewerkers van de gemeente, raadsleden en vertegenwoordigers van COA, de politie, de woningstichting en het schoolbestuur Voila.