Woningen op De Fliert

Het college van B&W van gemeente Leusden heeft de verkoop van de laatste kavel op bedrijventerrein De Fliert aan Vlugthoek BV bekrachtigd. De nieuwe eigenaar wil op deze locatie 15 bedrijfshallen en 8 gekoppelde bedrijfswoningen bouwen.

Bron: gemeente Leusden

In maart 2018 heeft het toenmalige college al besloten om mee te werken aan het bouwplan en het perceel aan de Fliert 31 te verkopen. Voordat de verkoop daadwerkelijk kon plaatsvinden moest eerst een onderzoek in het kader van de Wet Bibob worden gedaan. Dit Bibob onderzoek heeft tot een positief advies geleid, waardoor nu de grondtransactie daadwerkelijk kan plaatsvinden.

Ook heeft het college besloten dat de bestemmingsplanprocedure wordt gestart, nadat de reacties van bewoners zijn verwerkt. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure wordt een bijeenkomst georganiseerd waar omwonenden en ondernemers uit de omgeving kennis kunnen nemen van de ontwerpplannen en daarop kunnen reageren. De hoofdlijnen van het ontwerpplan zijn met de kopers overeengekomen. Over verdere uitwerking, zoals de uiterlijke kenmerken en de terreinindeling, wordt tijdens de bewonersbijeenkomst gesproken.