Lintjesregen Leusden is in Achterveld

Vier Koninklijke Onderscheidingen voor Achtervelders.

Op vrijdag 24 april 2020 reikte burgemeester Bouwmeester telefonisch vier Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van Leusden. De heer Voskuilen en de dames Steenbeek-van de Burgwal, Kok-van Wijnbergen en Zwarts-van Esveld worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen wordt later gepland in verband met de omstandigheden rondom Covid-19.

Bron: persbericht gemeente Leusden

De heer Wim Voskuilen (85 jaar) 

De heer Wim Voskuilen is jarenlang (meer dan 30 jaar) vrijwilliger geweest bij de Zorginstelling Amerpoort in Amersfoort. Hij verrichtte hier hand-en-spandiensten op technisch gebied. Daarnaast fungeert hij als klusjesman en als ondersteuner van de rouwkoster bij uitvaarten bij de Lucasparochie in Achterveld. Hij heeft zich ook een aantal jaren als tuinman verdienstelijk gemaakt bij de Sociowoning in Achterveld en draaide hij bardiensten tijdens de kaartavonden bij Stichting Moespot (dorpshuis in Achterveld), waarvan hij ook het buitenterrein verzorgde. Nog steeds is de heer Voskuilen jaarlijks vrijwilliger bij de Kerngroep Jeugdactiviteiten Achterveld. Hij begeleidt dan ca. 150 kinderen tijdens het bouwdorp in de zomervakantie.

De heer Voskuilen wordt bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Steenbeek-van de Burgwal (71 jaar)

Mevrouw Steenbeek-van de Burgwal is ruim 30 jaar betrokken bij de Katholieke Plattelandsvrouwen Achterveld, waar zij momenteel tweede secretaris is. Zij onderhoudt contact met derden, maakt de (jaar)verslagen, organiseert mede de activiteiten en verzorgt mede de avondbijeenkomsten. Haar activiteiten zijn hiermee vooral gericht op de emancipatie. Daarnaast is mevrouw Steenbeek ook vrijwilliger bij de Oldtimer Tractorenclub Achterveld, waar zij de catering en het materiaal verzorgt, routes uitzet en de accommodaties schoonmaakt.

Mevrouw Steenbeek-van de Burgwal wordt bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Annie Kok-van Wijnbergen (77 jaar)

Mevrouw Kok-van Wijnbergen is al bijna 30 jaar vrijwilliger bij de Sint Jozefgeloofsgemeenschap te Achterveld. Zij organiseert acties om fondsen te werven voor projecten op het terrein van missie, vrede en ontwikkelingswerk. Daarnaast draagt zij zorg voor het schoonmaken van de kerk en het parochiecentrum en assisteert zij bij het maandelijks vouwen en nieten van het kerkblad. Tevens bezoekt zij vanuit de geloofsgemeenschap ouderen en eenzame gemeenteleden. Ook verzorgt mevrouw Kok twee keer per maand de catering van de kaartsoos van KBO Moespot. De Katholieke Plattelands Vrouwen, afdeling Achterveld mag ook op haar rekenen. Vanaf 2006 tot 2019 was zij vice-voorzitter en daarna is zij penningmeester geworden. Ook hier verzorgt zij de catering.

Mevrouw Kok-van Wijnbergen wordt bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Ton Zwarts-van Esveld (81 jaar)

Mevrouw Zwarts-van Esveld is ruim 30 jaar vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Huize St. Joseph te Achterveld. Twee tot drie keer per week is zij daar actief om te helpen met de bingo, bloemschikken, in de natuurclub of is zij gastvrouw bij de broodmaaltijd. Ook bij grote activiteiten, zoals koren of het shantyfestival, is zij actief betrokken in de organisatie. Tevens is zij al ruim 25 jaar bestuurslid van de Katholieke Plattelands Vrouwen afdeling Achterveld. Tot vorig jaar was zij penningmeester, nu is zij vice-voorzitter. Mevrouw Zwarts verricht eveneens sinds 2012 hand-en-spandiensten bij de St. Jozefgeloofsgemeenschap in Achterveld, onder andere voor de schoonmaak van de kerk(gebouwen). Mevrouw Zwarts-van Esveld wordt bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.