Leusden wil meer bouwen in Achterveld

LEUSDEN – B&W heeft een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd om twee gebieden in Achterveld te onderzoeken op de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw. Ook een gebied in Leusden-Zuid is in dit voorstel opgenomen.

bron: persbericht gemeente Leusden

Volgens een verklaring van gemeente Leusden is uit een onderzoek gebleken dat tot 2040 in totaal zo’n 750 woningen moeten worden bijgebouwd. Om deze woningen te kunnen bouwen is geen ruimte binnen de bebouwde kom geschikt en daarom wordt gekeken naar locaties in het buitengebied van de gemeente.
De locatie in Leusden-Zuid sluit aan op de wijk Tabakssteeg naast autoimporteur Pon. Het gebied ligt ten zuiden van Tabakssteeg en wordt aan de ander zijden omsloten door de Arnhemseweg en de Hamersveldseweg.
Ook in Stoutenburg is er een gebied aangewezen waar zo’n 30 woningen kunnen worden bijgebouwd. Dit ligt ten zuiden van de huidige bebouwing en deels op het terrein waar bakkerij Van de Kletersteeg is gevestigd.

In Achterveld gaat het om twee opties. Een gebied tussen de wijk Mastenbroek (waarvan een deel nog gaat worden gebouwd) en industrieterrein De Fliert. De wijk sluit dan aan op de achterkant van de woningen die nu langs de Kerkdijk staan. Daarmee verdwijnen dan in de toekomst de laatste vrijliggende kerkpaden van het dorp die nog nog veel door wandelaars worden gebruikt.
Het tweede gebied dat door B&W is aangewezen ligt aan de andere kant van het dorp langs De Hessenweg. Eén zijde sluit aan op de woningen die aan de Verjaagde Ruiterweg staan terwijl de noordzijde van de nieuwe wijk dan de buitengrens van de kom van het dorp gaat vormen.

De gemeente zal de Wet voorkeursrecht gemeenten toepassen op de locaties om te voorkomen dat er prijsopdrijving plaatsvindt.
De gemeenteraad moet op 1 oktober aanstaande beslissen over de locaties die zijn voorgesteld door burgemeester en wethouders.
Indien de plannen worden goedgekeurd door de gemeenteraad worden deze ingebracht in het Ontwikkelbeeld 2030-2040 dat door Regio Amersfoort wordt opgesteld.
Inspraak van bewoners over de hoe de plannen er moeten gaan uitzien is op dit moment nog niet georganiseerd. De gemeente wil daartoe wel gelegenheid geven als blijkt dat er in het regionale proces geen mogelijkheden worden geboden.