Informatiebijeenkomst subsidieregeling jonge landbouwers

Maandag 3 december stelt de provincie Utrecht de POP3-subsidieregeling voor ‘Jonge Landbouwers’ open. Deze regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines door jonge landbouwers te stimuleren. Op donderdag 8 november organiseren de Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen met de provincie een informatiebijeenkomst over deze subsidieregeling, en over de opengestelde POP3-regelingen ‘Fysieke investeringen’.

Bron: O-gen

De subsidieregeling voor jonge landbouwers werkt met een investeringslijst. Die is opnieuw uitgebreid ten opzichte van eerdere openstellingen. Voor de verschillende sectoren is het aanbod aan duurzame investeringen nu een stuk groter. Deze subsidieregeling staat open van maandag 3 december tot en met vrijdag 8 februari 2018.

Tijdens de informatieavond wordt ook aandacht besteed aan de lopende openstellingen van de POP3-regeling ‘Fysieke investeringen’. Aanvragen voor deze subsidieregelingen kunnen tot en met 19 november 2018 worden ingediend. Binnen deze openstelling is het mogelijk om met meerdere agrariërs gezamenlijk een aanvraag in te dienen. Dat kan nuttig zijn om het minimum-drempelbedrag te kunnen halen. Tijdens deze bijeenkomst bieden we hier ook ruimte voor. Verschillende agrariërs hebben in de afgelopen weken al aangegeven te willen investeren in o.a. koematrassen, fertigatie, stuwtjes en weersystemen, maar zij zijn op zoek naar collega’s om samen een voorstel in te dienen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 november in Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Om 19.45 uur staat de koffie voor u klaar. U kunt zich aanmelden via het bericht in de agenda op www.lami.nl.
Op deze website vindt u ook meer informatie over de regelingen. Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West werken in opdracht van de Provincie aan onder andere verduurzaming van de landbouw in de provincie Utrecht.