Horsterweg 4 maanden dicht

Gemeente Leusden laat weten dat de route naar Leusden en de A-28 via de Horsterweg ruim vier maanden is afgesloten voor de vervanging van de brug over het Valleikanaal.

Bron: gemeente Leusden

De huidige Horsterbrug over het Valleikanaal wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe brug. De brug voldoet niet meer aan de wettelijke eisen voor zwaar verkeer. Dit is gebleken na een inspectie van het Ministerie van infrastructuur en Milieu. Aanvullend onderzoek wijst uit dat de bestaande brug niet versterkt kan worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de huidige brug te slopen en deze door een nieuwe brug te vervangen. De werkzaamheden hiervoor vinden plaats van 30 oktober 2018 tot 1 maart 2019.

De fietsbrug blijft gehandhaafd; langzaam verkeer kan dan ook gebruik blijven maken van de vertrouwde oversteek over het Valleikanaal. Gedurende de werkzaamheden kunnen auto’s of andere voertuigen geen gebruik van de brug maken. Omrijden kan via de A28, omleidingsroutes staan aangegeven.

Voor de buurtbus wordt een overstappunt gecreëerd ter hoogte van de brug. Deze regeling geldt van 5 november 2018 tot 4 maart 2019.

Op dinsdag 30 oktober start de aannemer de werkzaamheden op. Maandag 5 november staat de sloop van de huidige brug gepland en wordt begonnen met de bouw van de nieuwe brug. Het is de bedoeling dat de nieuwe brug op vrijdag 1 maart door de aannemer wordt opgeleverd en opengesteld.