Gemeente Barneveld komt met ontwerp Structuurvisie Wind

[BARNEVELD] Gemeente Barneveld komt met ontwerp Structuurvisie Wind. Dat doet gemeente vrijdag 3 september. Via haar eigen kanalen en ook via de pers maakt de gemeente het (ontwerp) Structuurvisie Wind bekend. Vanaf 3 september kan iedereen kennis nemen van de inhoud.

Bron: gemeente Barneveld

De Structuurvisie Wind (ontwerp) beschrijft de visie op groot- en kleinschalige windenergie binnen de gemeente Barneveld. In deze structuurvisie staan randvoorwaarden en belangrijke aandachtspunten voor windenergie. Het gaat dan om grootschalige windenergie op een gedeelte van Harselaar en kleinschalige windenergie (tot 35 meter ashoogte) binnen de gehele gemeente.
In de Structuurvisie Wind zijn de onderzoeken naar de potentiële gevolgen van windenergie voor mens en natuur verwerkt. Op basis van onder andere het Milieueffectrapport Structuurvisie Windenergie (MER) wordt in de concept structuurvisie gekozen voor een realisatiegebied grootschalige windenergie. De Structuurvisie Wind moet uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld, waarna het als toetsingsinstrument wordt gebruikt bij verzoeken tot plaatsing van windturbines in de gemeente Barneveld.
Deze visie, met bijlagen, ligt ter inzage van 3 september tot 16 oktober (op www.barneveld.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl).