Bestemmingsplan knooperf Hoog Achterveld

Door: gemeente Leusden

Het voormalige boerenerf aan de Hessenweg 234 in Achterveld, met de naastgelegen gronden (ca. 3 ha), krijgt een nieuwe functie als ‘knooperf’. Dit houdt in dat er ruimte is voor wonen, werken en een maatschappelijke functie. Daarnaast wordt via het knooperf belangrijke winst geboekt op het gebied van recreatieve verbindingen en landschapsherstel en de duurzame instandhouding hiervan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college heeft besloten om de procedure te starten en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Vanwege de vakantieperiode hanteert het college een langere termijn voor de ter inzagelegging. Hierdoor resteert voldoende tijd buiten de vakantieperiode. Direct omwonenden van het knooperf worden uitgenodigd voor een inloopavond.