Zonneweides Emelaarseweg

Pilotinitiatief zonneveld nabij Emelaarseweg

bron: gemeente Leusden

Het college heeft besloten mee te werken aan het initiatief voor een zonneveld nabij Emelaarseweg 22. Dit met de voorwaarde dat zolang het zonneveld in gebruik is, de biodiversiteit op het terrein en op het perceel ten westen van de Emelaarseweg 22 wordt gestimuleerd. Een concrete invulling hiervan moet nog, in overleg met de gemeente, worden uitgewerkt. Door de pilot worden de eerste concrete stappen genomen in grootschalige grondgebonden energie opwek in het buitengebied. Dit draagt bij aan het behalen van de energiedoelstellingen van de gemeente. De pilot wordt ook gebruikt als input voor een nog op te stellen uitnodigingskader voor grootschalige opwek in het buitengebied.