Opkomst al 15%

De opkomst van stemgerechtigden voor het referendum over Oekraïne is in Achterveld al ongeveer 15% rond het middaguur. Van de 2000 stemgerechtigden voor het stembureau in huize St. Joseph waren om 13.00 uur al zo’n 300 mensen geweest om hun stem uit te brengen.

Het referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne lijkt af te stevenen op een ruime opkomst. Doorgaans stemmen veel mensen zodra ze uit hun werk komen. De verwachting is daarom dat de minimale vereiste opkomst van 30% voor een geldige uitslag in Achterveld wel gehaald zal worden.

U kan stemmen voor (ja) of tegen (nee) het verdrag. Op het stembiljet staat de volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? De referendumcommissie heeft deze vraag bepaald. Via de ‘wet tot goedkeuring’ wordt ingestemd met de associatieovereenkomst.

Voor informatie over de associatieovereenkomst verwijzen wij naar diverse media die vrijwel allemaal gekleurde berichtgeving hebben. De Nederlandse overheid heeft al ingestemd met het verdrag. Het referendum kan echter wel zorgen voor een impasse. Hoewel het raadgevend is, zou bij een geldige uitslag tegen, bij het negeren van die uitslag een kloof tussen politiek en burgers kunnen ontstaan.