Ophokplicht

Er is een landelijke ophokplicht van kracht sinds vrijdagmiddag 8 december. In Biddinghuizen is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant  is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld.

De maatregel geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn  voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.  Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

In Achterveld zijn enkele boerenbedrijven met (leg)kippen. In een groter gebied is de maatregel natuurlijk ook voor andere bedrijven van belang. Veel pluimveebedrijven zijn nog maar nauwelijks of zelfs helemaal niet hersteld van de fipronil-crisis van eerder dit jaar.