Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater vanaf 5 juni 2019

Met ingang van woensdag 5 juni 2019 geldt, tot nader order, voor het werkgebied van Waterschap Vallei een verbod op het onttrekken van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat oppervlaktewater niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw en het besproeien van bomen en sportvelden. Het verbod geldt voor het gehele werkgebied met uitzondering van de gebieden waar water kan worden ingelaten.

bron: Waterschap Vallei en Veluwe

Neerslagtekort loopt op Het werkgebied van Vallei en Veluwe kent grote verschillen als het gaat om de waterbeschikbaarheid. Het grond- en oppervlaktewatersysteem heeft zich met name op de hogere zandgronden na de lange periode van droogte van afgelopen zomer nog onvoldoende kunnen herstellen. Door het oplopend tekort aan neerslag en de toename van de verdamping stagneert de afvoer van meerdere watergangen en daalt het waterpeil. Door nu een onttrekkingsverbod in te stellen, kan het waterschap meer water vasthouden om zo de grondwaterstanden weer aan te vullen. Elke druppel telt. Het waterschap wil verslechtering van de waterkwaliteit en onherstelbare schade aan de natuur voorkomen.

Het onttrekkingsverbod geldt voor gebieden die afhankelijk zijn van regenval en grondwater en voor het Apeldoorns Kanaal. Voor polders waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de randmeren geldt het verbod niet.

Het onttrekkingsverbod geldt niet voor:
Gebieden waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, Nederrijn of randmeren. Het gaat om:

 • Putterpolder;
 • Polder Arkemheen;
 • Bunschoterpolder;
 • Eemnesserpolder;
 • Polder Soest;
 • Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk;
 • Inlaatgebied Laak + Vathorst;
 • Inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering);
 • De Hoenwaard;
 • Polder Hattem;
 • Polder Oosterwolde-Oldebroek;
 • Polder ’t Goor Elburg,
 • Ook onttrekkingen vanuit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk zijn toegestaan

Uitzonderingen zijn op de bijgevoegde kaart zichtbaar (hieronder het PDF-bestand als download).

kaart onttrekkingsverbod 2019