Gemeentelijke monumenten in het dorp

In een persbericht laat gemeente Leusden weten dat het college van gemeente Leusden voorstelt om verschillende huizen in het dorp aan te wijzen als gemeentelijk monument.

  • Hessenweg 134-136; De Ruyter. Het huis kende vele functies zoals bijvoorbeeld boerderij, herberg en gemeente huis van Stoutenburg.
  • Hessenweg 311; de winkel en woonhuis van juwelier Joost Coenen. Gebouwd in 1905 en verbouwd in 1915, deels met hergebruikte stenen.Hessenweg311Coenen
  • Stoutenburgerlaan 1; het karakteristieke huis op de hoek van de Hessenweg en Stoutenburgerlaan. Het kijkt uit over het Kwaaie Gat. Het huis werd oorspronkelijk gebouwd als poorthuis en werd ingrijpend verbouwd aan het begin van de 21e eeuw. Maar met behoud van de karakteristieke voorgevel.Stoutenburgerlaan1
  • ’t Laantje 1; dit komt ons als redactie nogal vreemd voor. Volgens ons bestaat dit huis al langere tijd niet meer. We zoeken het uit voor u.
    UPDATE 3-11-2015: Gemeente Leusden laat weten dat het hier inderdaad nummer 5 betreft en niet nummer 1.

De gemeente laat verder weten: “De aanwijzing heeft plaatsgevonden op basis van de nieuwe werkwijze van de gemeente. Dat houdt in dat vóór er sprake is van de aanwijzing, een dialoog plaatsvindt tussen gemeente en eigenaar van een monument. Het college vindt het belangrijk dat de aanwijzing altijd gebeurt in samenspraak met de eigenaar. Dit proces verloopt goed en heeft geleid tot aanwijzing van de eerste objecten tot monument. Met de landgoederen wordt een convenant gesloten.”

In Leusden zijn de volgende locaties voorgesteld:

Hamersveldseweg 13, 28, 30, 43, 77 en 134-134a en  Treekerweg 5.