Gemeente Barneveld geen carbid

Maatregelen voor een veilige jaarwisseling

door: gemeente Barneveld

Door de uitbraak van het coronavirus is de druk op de ziekenhuizen groot. Er is weinig ruimte voor extra patiënten. Het kabinet heeft daarom een vuurwerkverbod ingesteld voor de komende jaarwisseling. De gemeente Barneveld heeft in aanvulling hierop besloten dat er dit jaar geen ontheffingen worden verleend voor schieten met carbid. Ook zullen we het zonder vreugdevuren moeten doen.

“Ook Oud en Nieuw wordt dit jaar anders dan anders. We realiseren ons dat de maatregelen voor sommigen teleurstellend zijn. Toch roep ik iedereen op er een feestelijke, maar rustige jaarwisseling van te maken zonder carbid en vuurwerk. Zo zorgen we samen voor minder druk op de zorgverleners, van wie in dit bijzondere jaar al het uiterste is gevraagd”, aldus burgemeester Asje van Dijk.
Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor extra drukte op de Spoedeisende hulp en bij Huisartsenposten in heel Nederland. Afgelopen jaar werden op 31 december 2019 en 1 januari 2020 1300 mensen behandeld voor vuurwerkletsel. Maar ook hulpverleners zoals politie en boa’s moeten tijdens de jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerkincidenten. Omdat de zorg en de hulpdiensten momenteel hun handen vol hebben aan de maatregelen rondom corona, heeft het kabinet een verbod op vuurwerk ingesteld.

Carbid en vreugdevuren
De Rijksoverheid heeft de besluitvorming over het schieten met carbid overgelaten aan de gemeenten. In de gemeente Barneveld is het schieten met carbid volgens de APV in principe niet toegestaan, tenzij er een ontheffing is verleend. De gemeente Barneveld heeft besloten dit jaar geen ontheffingen te verlenen tijdens de jaarwisseling en volgt daarmee de lijn van het vuurwerkverbod.
Ook bij carbidschieten bestaat immers de kans op letsel, zeker wanneer meer onervaren personen dit gaan afsteken als alternatief voor vuurwerk. Daarnaast komen bij het carbidschieten vaak grotere groepen samen. Dat is vanwege de kans op verspreiding van het virus niet wenselijk. Om dezelfde reden verleent de gemeente dit jaar ook geen ontheffing voor vreugdevuren. Inwoners die een ontheffing hebben aangevraagd, ontvangen hierover bericht.

Klein vuurwerk wel toegestaan
Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten (categorie F1) is wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt. Meer informatie over de landelijke regels rondom vuurwerk is te vinden op Rijksoverheid.nl/vuurwerk

Aandacht voor jongeren
De gemeente heeft dit jaar extra aandacht voor de decembermaand waarin jongeren het zonder feesten en vuurwerk moeten doen. De komende weken organiseert Be Active & Creative veel extra activiteiten voor kinderen en jongeren. De jongerenwerkers zijn rond de feestdagen zichtbaar op straat aanwezig.