Enquête burgerinitiatief

Vrijwilligersorganisaties hebben zich verenigd in het Overleg Maatschappelijk Welzijn Achterveld (OMWA). Tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst is besloten dat ‘Van Onder Op’ en de dorpsraad Achterveld samen de inventarisatie op zich nemen van de welzijnsvragen en aanbodmogelijkheden.

Lucas Koch en Edwin Winterkamp zijn te rade gegaan wat er in Achterveld ontbreekt en wat er nu en in de nabije toekomst nodig zou zijn om onze leefgemeenschap zo goed mogelijk te laten functioneren.
Gedacht wordt aan de oprichting van DAVA; een vereniging door Achtervelders voor Achtervelders.
De gemeente heeft in de persoon van Jan Overweg te kennen gegeven een positieve rol in de realisering ervan te willen spelen. De eerste gesprekken over een laagdrempelig inlooppunt/ontmoetingscentrum zijn van start gegaan.
De initiatiefnemers hebben een enquête bedacht en vragen mensen in het dorp deze in te vullen. Hieronder kunt u de PDF downloaden.

Print deze uit en vul ‘m in. Verdere aanwijzingen staan in de enquête. In elk geval is het mogelijk deze bij Spar Schouten in te leveren.

Burgerinitiatief heelkom website